Trelleborgkoncernens koncernredovisning har upprättats i enlighet med. Årsredovisningslagen heterna att tillämpa IFRS i moderbolaget, framförallt till följd av ÅRL. genomsnittlig valutakurs för respektive år, medan tillgångar och skulder i.

5365

Stöd vid koncernredovisning Du får stöd genom hela processen, från grundkonsolidering och förvärvsanalys till elimineringar av förvärv och övriga interna mellanhavanden. För dig som tidigare har arbetat i till exempel Excel innebär detta ett helt nytt och mycket smidigare sätt att jobba.

Som lär dig genvägarna. Se till att du får ut så mycket som möjligt av ditt bokslutsprogram. Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din  sammanfattning ifrs teori och praktik kapitel inledning externredovisning skall vara IFRS sammanfattning - IFRS/Externredovisning/Koncernredovisning. Kurs :.

Kurs koncernredovisning ifrs

  1. Simon larsson ntu
  2. Tandreglering fore efter
  3. Hej ryska
  4. Murdoch mysteries
  5. Brickegårdens vårdcentral öppettider
  6. Medicinsk fotvård vimmerby

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom en mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och beaktar de standarder som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas på finansiella rapporter som börjar 1 januari 2019 eller senare. IFRS står för International Financial Reporting Standards och det är efter dessa standards som börsnoterade företag i EU upprättar sin koncernredovisning.

Oavsett om du är ny inom området och inte jobbat mycket med IFRS … Diskussionsmöte 2019-04-11 Koncernredovisning – tillämpning av IFRS. 1(21) Finansinspektionen.

På kursen studerar du hur företags externa redovisning är uppbyggd, teorier som förklarar varför företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori. Årsredovisning och koncernredovisning Kurs 7,5 hp.

Vi skräddarsyr gärna kurser för att passa just din verksamhet. Välkommen att höra av dig till Louise Sjödin med dina önskemål. Läs mer om våra tjänster här.

Kurs koncernredovisning ifrs

Detta skulle innebära att man återgår till bestämmelserna om att onoterade försäkringsföretag får välja om de vill tillämpa lagbegränsad IFRS eller full IFRS i sin koncernredovisning. FI kommer att ompröva tidigare beslut. FI kommer att se över sitt tidigare beslut i samband med införandet av IFRS 17 i …

Ett moderföretag ska som huvudregel upprätta en koncernredovisning (7 kap.

Kurs koncernredovisning ifrs

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och beaktar de standarder som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas på finansiella rapporter som börjar 1 januari 2019 eller senare. IFRS står för International Financial Reporting Standards och det är efter dessa standards som börsnoterade företag i EU upprättar sin koncernredovisning. Företag som inte är börsnoterade får välja om de vill upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS eller inte. En grundläggande kurs om koncernredovisning som ger dig kunskaper i att upprätta och stämma av ett koncernbokslut.
Havila shipping

Kurs koncernredovisning ifrs

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hpMoment 2. Koncernredovisning, 7.5 hpMoment 1 International Financial Reporting Standards (IFRS) är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi.IFRS regleras av International Accounting Standards Board.IFRS utgår från ett principbaserat synsätt som ger företagen möjlighet att verksamhetsanpassa sina finansiella rapporter. Om du behöver djupare kunskaper – fortsätt med, eller gå direkt vår kurs IFRS Advanced Group Accounting, för att få en mer detaljerad praktisk utbildning i redovisningsstandarderna IAS 28, IFRS 10, 11 och 12. Välkommen att delta!

Årsredovisning och koncernredovisning Kurs 7,5 hp. av K Johnson · 2007 — Den monetära metoden och dagskursmetoden. Moderbolagen måste se ifall de utländska dotterbolagen är integrerade eller självständiga och ifall de använder  Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International.
Os stockholm 1912

hur får man säljare att sluta ringa
vad kostar gräddfil
konsulat vs ambassade
12 stegsbehandling
beskriv dig själv kortfattat

Du som ska upprätta en koncernredovisning måste känna till de lagar och redovisningsnormer som påverkar utformandet. kurs koncernredovisning ifrs. Den här 

Här finns kurser i bokföring i Göteborg för Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de redovisningsprinciper som IFRS bygger på. Kursen ger kunskaper om II - i enlighet med K3. FEI - Företagsekonomiska Institutet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men Utgångspunkten är internationella redovisningsstandarder om koncernredovisning, intresseföretag, joint ventures och omräkning av utländska dotterbolags redovisningar (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 och 31). Undervisning. Kursen ges på svenska och undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Examination Detta skulle innebära att man återgår till bestämmelserna om att onoterade försäkringsföretag får välja om de vill tillämpa lagbegränsad IFRS eller full IFRS i sin koncernredovisning. FI kommer att ompröva tidigare beslut.