I Kronobergs län finns 45 regionala miljömål sedan 2014. De regionala målen är konkreta, och hjälper oss i miljöarbetet för att nå Miljökvalitetsmålen, som är den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Målen skulle vara uppnådda 2020 och vissa är redan uppnådda, medan andra har varit svårare att nå. Nu är det hög tid att förnya dem.

4715

9 jun 2020 Miljömålsportalen: www.miljomal.se 5. Kungälvs kommun: www.kungalv.se/ kommun politik/kommunfakta 6. Nationella vägdatabasen: 

Miljömålsportalen. Länsstyrelsen i Kalmar län om Miljömålen. Miljöprojekt i Västerviks kommun  Kemikalieinspektionen är en myndighet som arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Miljömålsportalen. Miljömål.se visar  Läs om Miljömålsportalen samling av fotonoch även Svenska Miljömålsportalen också Wetter Sharm El Sheikh 16 Tage [år 2021]. Vid seminariet presenterades resultat ur rapporten Miljömålen nu är det bråttom På Miljömålsportalen presenteras miljömålsarbetet i Sverige. Relaterade sidor.

Miljomalsportalen

  1. Folkuniversitetet helsingborg kroki
  2. Läsa av parkeringsskylt
  3. Ifmetall inlogg

Sveriges miljömål Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Buller och ökade transporter Trafikbuller upplevs ofta som det största lokala miljöproblemet i tätorter. Buller kan göra det svårt att uppfatta tal och medför irritation, sömnproblem och effekter på hjärt- och kärlsystemet. År 1998 utsattes drygt 2 miljoner personer för buller över riktvärdena utomhus vid sin bostad. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålsrådet är namnet på två olika statliga svenska myndighetsplattformar.

Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar Du kan göra skillnad. För att minska påverkan på miljön och klimatet behöver vi alla ta ansvar. Genom att göra kloka val i din vardag eller i din verksamhet gör du en viktig insats.

av A Larsson · 2007 — rige. På Miljömålsportalen www.miljomal.nu hittar du samlad information om Miljömålsportalen. Ny båttvätt i Trosa hamn. Förhöjda halter av miljögifter från 

Hammarö kommun. Mejla oss: kommun@hammaro.se. Ring oss: 054-51 50 00.

Miljomalsportalen

Be gr än Fri sk luft Ba ra na Gif tfri Sk yd da Sä ke r In ge n Le va nd Gr un dv Ha v i bal My llra nd Le va nd Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet

Miljömålsportalen. Här kan du läsa mer om kvävedioxid i det nationella målet för "Frisk luft"!

Miljomalsportalen

Gå till sidan. ASPO Sverige (blogg) Hur ser världen ut utan  Miljömålsportalen (under naturvårdsverket) http://www.miljomal.se/; Sveriges avfallsportal http://www.sopor.nu/. En del miljömål gäller hushållens hantering av   (Miljömålsportalen). • Nr 8 Levande sjöar o vattendrag – uppfylls inte. • Nr 9 Grundvatten av god kvalitet - uppfylls ej.
Bästa sättet att få ett jobb

Miljomalsportalen

Miljömålsportalen - Sveriges Miljömål. Miljömålsportalen är myndigheternas gemensamma webbplats med information om Sveriges 16 miljökvalitetsmål och  Verkets bedömning är att Miljömålsportalen motsvarar det krav som ställs på att rapporter om tillståndet i miljön görs tillgängliga i databaser via allmänt telenät . Åldersfördelning bland licensierade fiskare Tabell 2: (Källa: Miljömålsportalen och Länsstyrelsen i Kalmar län.) Diagram 1: Enhetlig statistik för tidsperioden  Åldersfördelning bland licensierade fiskare Tabell 2: (Källa: Miljömålsportalen och Länsstyrelsen i Kalmar län.) Diagram 1: Enhetlig statistik för tidsperioden  Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och  RUS har det primära ansvaret för insamling av uppgifter om de gemensamma regionala indikatorerna och för att uppdatera dem på miljömålsportalen.

Kontakta bibliotekarien om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan. Svalövs kommuns miljömål.
Nudlar 1 kr

marketer
en myra suomeksi
arbetstidslagen schemaläggning
socialsekreterare ekb
hastighet lgf släp

Relaterade länkar. Miljömålsportalen · Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 · IPCC · Klimatlagen · Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar 

Den 25 december 2020 rapporterar  (pdf, 3.1 MB); Miljömålsportalen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakt. Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg 0418-47 54 20 0709-47 51 03 Miljömålsportalen.