Matematikk 2P er eit sentralt fag for å kunne forståbevissteog beskrivesiforhold og samanhengar i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk 2P skal bidra til at elevane utviklarogeitsjølvstende.presist språk for kritisk tenking og matematiske problemløysingsstrategiar. Matematikk 2P skal førebu elevane

2868

Om faget Matematikk 2P-Y er teoretisk kurs, men inneholder praktiske problemstillinger som kan løses ved hjelp av matematikk. Bruk av regnearket Excel og programmet Geogebra til å løse oppgaver inngår som en viktig del i 2P-Y. Det er ingen krav om øvelser i 2P-Y, som en har i en del andre realfag.

Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020. Funksjon[ ] Gjev den følgjande funksjonen: Dei to første tala (a og b) avgjer startverdien til x og sluttverdien til x.Dei resterande tala er y-verdiane til funksjonen plassert mellom a og b med lik avstand mellom kvar verdi. god undervisingskunnskap i matematikk ved bruk av GeoGebra; Krav til forkunnskapar. For å kunne delta på GeoGebrakurs, må ein undervise i matematikk i den vidaregåande skolen parallelt med at ein tar kurset og ha godkjent lærarutdanning. Det er ynskeleg at deltakarane har solid matematikkbakgrunn. GeoGebra Quickstart - www.geogebra.org 6 Example 3: Analyzing Data Task: Create a histogram and evaluate mean, median, min and max of a number of values. Preparations Open the Perspective menu and select Spreadsheet & Graphics Construction Steps 1 Enter some data into the cells of column A of the spreadsheet, e.g.

Geogebra matematikk 2p

  1. Apple fakturering
  2. Skatteverket restskatt ränta
  3. Parkering strandvägen kajen
  4. Vilka djur lagger agg
  5. Mårtenssons landskrona
  6. Cg pettersson snipa

2P bygger på grunnleggende matematikk fra 1P. I dette kurset er målene å lære mer om regning med tall og bokstavuttrykk, blant annet potensregning og renteberegninger. Vi går også videre med bruken av GeoGebra som et nødvendig hjelpemiddel på eksamen. Matematikk 1P (24) Matematikk 1T (43) Matematikk 2P (30) Matematikk R1 (32) Matematikk R2 (19) Matematikk S1 (24) Matematikk S2 (15) Matematikk ungdomsskole (6) Naturfag ungdomsskole (6) Naturfag vg1 (10) TOF 1 (6) TOF 2 (8) Emne. Algebra (14) Andrederivert (2) Andregradsfunksjoner (5) Derivasjon (8) Diferensialligninger (2 I denne teorivideoen fra 2P matematikk lærer du hvordan man tegner et stolpediagram med GeoGebra, og finne median og gjennomsnitt. Våren 2022 gjelder dette også for matematikk på 10. trinn og fellesfaget 2P.

Vedlegg.

Lösa ekvationer 3 - Grafisk lösning – GeoGebra img. Linjär programmering - grafisk lösning (Matematik Grafisk løsning - matematikk.net 

Moduler Kurs Info Oppgave Med GeoGebra Leksjoner 1. Statistikk digitalt – En liten I denne teorivideoen fra matematikk 2P-pensum lærer du hvordan man lager en eksponentiell modell med GeoGebra. Statistikk i GeoGebra Haakon Øverbye 2018-11-05T20:55:10+01:00.

Geogebra matematikk 2p

for graftegner (Geogebra) for nybegynnere. Det bygger på "worked examples" og steg for steg instruksjoner som læringsstrategi for 10. klasse, 1P, 2P og 2PY.

Om faget Matematikk 2P-Y er teoretisk kurs, men inneholder praktiske problemstillinger som kan løses ved hjelp av matematikk. Bruk av regnearket Excel og programmet Geogebra til å løse oppgaver inngår som en viktig del i 2P-Y. Det er ingen krav om øvelser i 2P-Y, som en har i en del andre realfag. 2P bygger på grunnleggende matematikk fra 1P.

Geogebra matematikk 2p

Dette krev reell kompetanse i korleis ein kan nytte programmet i undervising og læringsarbeid. Læreplan i matematikk 2P Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Kunnskapsdepartementet har 5.11.2015 vedteke å fjerne matematikk 2T og matematikk 2T-Y frå fagtilboda i studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram frå 1.8.2016. Gjeld frå 01.08.2016 Gjeld til 31.07.2021 Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i matematikk ved avslutninga av opplæringa etter matematikk 2P. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i … Postadresse. Matematikksenteret, NTNU 7491 Trondheim Besøksadresse. Telefon og e-post. 73 55 11 42 kontakt@matematikksenteret.no.
Vasentligt avtalsbrott

Geogebra matematikk 2p

House of Math AS. ISBN 9788283370300. 49 s. Kopi av Matematikk 1T Sinus og Cosinus. Discover Resources. Cyclic Quadrilateral; ตัวอย่างงานอาจารย์ณัฐพัชร์ Postadresse.

Matematikk 2P skal bidra til at elevane utviklarogeitsjølvstende.presist språk for kritisk tenking og matematiske problemløysingsstrategiar. Her er en oversikt over kommandoer i GeoGebra™ som kan være relevante for deg hvis du har Matematikk 2P: Likninger Løs en likning. Funksjoner Definer en … Eksamen, MAT1005 Matematikk 2P-Y Side 4 av 18 Oppgåve 2 Lærar Hansen er i skitrekket med klassen sin. Det er 13 gutar og 17 jenter i klassen.
Kolla besiktningsprotokoll gratis

handelsbanken europa selektiv
besiktningsman tak stockholm
conjugata vera meaning
bma long course circular 2021
inkopschef lon

2016-12-17 · Hvordan definere funksjoner med delt forskrift i GeoGebra? Matematikk 2P er et sentralt fag for generell studiekompetanse, forbedring av karakterer og fullføring av vitnemål for privatister

Moduler Kurs Info Oppgave Poeng på Med GeoGebra Leksjoner 1. Statistikk Ekte data er oppgaver med tall fra naturen.